Aktuality

Spoločnosť Ekologické služby a.s. vznikla zlúčením spoločností Ekologické služby s.r.o. a Prvá hasičská, a.s. Strážske k 09.01.2018. K 26.01.2018 spoločnosť zmenila svoje obchodné meno z Prvá hasičská, a.s. Strážske na Ekologické služby a.s..