Profil spoločnosti

Spoločnosť prevádzkuje čistiarenský komplex odpadových vôd (ČKOV) a skládky pre ostatný a nebezpečný odpad Hôrky – Pláne. Obidva komplexy spĺňajú všetky atribúty pre bezpečné zneškodňovanie odpadov modernou technológiou a všetky náležitosti pre bezpečné upravovanie odpadov v rámci platnej legislatívy SR a EÚ. Spoločnosť prevádzkuje závodný hasičský útvar v rámci areálu a mesta Strážske, poskytuje ďalšie služby v oblasti BOZP, prevencie PO a ZPH.