Orgány spoločnosti

Predstavenstvo
Ing. Michal Bočko predseda predstavenstva
Ing. Igor Plitko člen predstavenstva
Dozorná rada
Ing. Ondrej Macko predseda dozornej rady
Ing. Boris Kreheľ člen dozornej rady
Ing. Dušan Kačur člen dozornej rady
Výkonné vedenie
Ing. Dušan Kačur riaditeľ